Określenie terminu zbioru jabłek odmiany Muna

Określenie prawodłowego terminu zbioru dojrzałości zbiorczej dla każdej odmiany jabłek jest bardzo istotnym czynnkiem decydującym o prawidłowych parametrach późniejszej dojrzałości konsumpcyjnej.

Odmiana Muna tak często porównywana z odmianą Red Jonaprince istotnie różni się w terminie zbioru jabłek. Na zdjęcia poniżej możecie zobaczyć różnice w jędrności, ekstrakcie oraz teście skrobiowym tych dwóch odmian wykonanych w tym samym sadzie, tego samego dnia. 

Muna wykazuję większą jedrność, oraz zawartość cukrów (Brix), a także stopień rozkładu skrobi jest o w mniejszym stopniu zaawansowany. Wniosek. Odmianę Muna należy zbierać po odmianie Red Jonaprince, a jej okno zbiorcze przypada na przełomie września i pierwszych dniach października. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym materiałem filmowym.