Wstępna ocena plonowania odmiany Muna

Dane z trzech pierwszych lat plonowania to jeszcze o wiele za mało, aby kompleksowo ocenić odmianę w tym względzie. Możliwa jest zatem jedynie wstępna ocena, jak to powiedziano w tytule. Dokonano również ilościowego i jakościowego porównania plonów Muny z czterema innymi odmianami, kiedy rzeczone kwatery były w tym samym wieku. Wszystkie oceny dotyczą nasadzeń intensywnych.

Tabela 1. Owocowanie odmiany Muna w  latach 2015  - 2017.
Podkładka M-9, 6666 drzew/ha drzewka 7M (rok sadzenia 2014)

Rok

2015

2016

2017

Liczba owoców na drzewie (średnia)

24,8

28,1

42,6

Waga owocu (średnia) (kg)

0,25

0,26

0,25

Plon z drzewa (kg)

6,15

7,31

10,7

Plon (t/ha)

41,0

48,7

71,3

Średnica owoców [cm]

Struktura plonu [%]

7,0-7,4

8

2

4

7,5-7,9

32

12

24

8,0-8,4

40

32

40

8,5-8,9

20

40

24

9,0-9,4

-

12

8

9,5-9,9

-

2

-

Rumieniec %

60

2

-

-

70

10

-

-

80

38

4

4

90 i więcej

50

96

96

                                                                  źródło: badania własne

W tabeli 1 zawarto dane, dotyczące ilościowej i jakościowej charakterystyki plonów odmiany Muna w latach 2015 – 2017. Pierwszy plon zebrano w drugim roku po posadzeniu, czyli tak samo jak w przypadku innych odmian sadzonych jak drzewka 7M bez rozgałęzień. Sądzę, że jak na pierwszy plon, należy go uznać za wysoki. Oczywiście, jak zawsze w przypadku pierwszego plonowania, owoce nie osiągnęły jeszcze wszystkich cech, charakteryzujących odmianę. I tak, nie odnotowano owoców o średnicy mniejszej niż 7 cm, ale najwięcej jabłek (72%) miało średnicę od 7,5 do 8,4 cm. Już wtedy Muna jawiła się zatem jako odmiana wielkoowocowa. Potwierdza to również średnia waga owoców w trakcie tego pierwszego plonowania. Jak to wynika z charakterystyki rumieńca w następnych latach, w pierwszym roku pokrycie owoców rumieńcem nie było jeszcze dobre. W roku następnym plon wzrósł stosunkowo nieznacznie, bo tylko o 18,7%. Tym razem jednak, owoce były wyraźnie większe – 72% z nich miało średnicę od 8,4 do 8,9 cm, a średnia waga owocu wzrosła do 26 dkg. Jak się wydaje, owoce osiągnęły pełnie możliwości w zakresie pokrycia rumieńcem – u znacznej większości jest ono prawie całkowite. Rumieniec jest zatem bardzo obfity i ciemno czerwony, ale jego barwa jest żywa i „wesoła”.

W roku 2017 odnotowano znaczny wzrost plonu, bo o 46,4% w stosunku do roku poprzedniego. Mimo to, średnia waga owoców wyniosła 0,25 kg, a więc była minimalnie mniejsza niż w poprzednim roku. Tym razem najwięcej jabłek (40%) miało średnicę 8,0 – 8,4 cm. Jeśli chodzi o pokrycie rumieńcem, to było ono, podobnie jak w roku ubiegłym, prawie całkowite.

Tabela 2. Porównanie owocowania pięciu odmian w wieku 4 lat.
Podkładka M-9, 6666 drzew/ha drzewka 7M

Odmiana

Najdared

Red
Jonaprince

Gloster

Szampion
Reno 2

Muna

Liczba owoców na drzewie (średnia)

75,7

40,7

60

62,0

42,6

Waga owocu (średnia) (kg)

0,19

0,32

0,22

0,22

0,25

Plon z drzewa (kg)

15,1

12,9

13,06

13,5

10,7

Plon (t/ha)

100,5

85,7

72,5

89,7

71,3

Średnica owoców [cm]

Struktura plonu [%]

6,5-6,9

-

-

4

-

-

7,0-7,4

4

10

16

-

4

7,5-7,9

22

20

36

12

24

8,0-8,4

36

18

22

36

40

8,5-8,9

30

28

12

38

24

9,0-9,4

8

16

10

12

8

9,5-9,9

-

4

-

2

-

Rumieniec %

50

-

-

2

6

 

60

-

-

8

18

-

70

12

2

30

28

-

80

38

4

36

34

4

90 i więcej

50

94

20

14

96

                                                          źródło: badania własne
                                                         Uwaga: Gloster 5555 drzew/ha

 

W tabeli 2 dokonano porównania ilościowej i jakościowej charakterystyki plonu Muny z czterema innymi odmianami w wieku 4 lat. Jeśli chodzi o wielkość owoców, Muna zajęła drugie miejsce po Red Jonaprince. Ilościowo plon Muny okazał się najmniejszy, ale był bardzo zbliżony do plonowania Glostera. Co ciekawe, największe owoce miała wtedy odmiana Red Jonaprince, po niej Szampion Reno 2, a Muna znalazła się dopiero na trzecim miejscu.


Jak się wydaje, w świetle obecnych wymagań rynkowych, najważniejszą cechą jest jednak wybarwienie owoców. W tym zakresie, Munie dorównywał jedynie Red Jonaprince.

Wprawdzie Muna nie wypadła najlepiej w porównaniu z czterema innymi odmianami także w wieku czterech lat, ale analizując te dane, trzeba koniecznie pamiętać o tym, że plony tych czterech odmian, dotyczą roku z "normalną wiosną", to jest bez przymrozków. Tymczasem w tym roku mieliśmy do czynienia z dwoma falami przymrozków, które spowodowały, że zbiory jabłek będą na poziomie nie wyższym niż 2,6 - 2,7 mln ton. Plon 71 ton z ha w takim roku należy zatem uznać za bardzo wysoki- nawet w sadzie intensywnym. A przecież, towarzyszyła mu bardzo dobra jakość owoców.

Dr Grzegorz Klimek